next: 3674
prev: 3666
Nyhet fra kvadraturen: JA til Kunstsilo

JA til Kunstsilo

Ja til et attraktivt sentrum - ja til Kunstsilo.

 «Det gode byliv handler ikke kun om infrastruktur, men opplevelser, sanselighed, og attraktivitet» - Louise B. Kongsholm, PEJ - gruppen.

Kvadraturforeningen er i utgangspunktet positive til alle prosjekt som bidrar til økt attraktivitet og bruk av Kvadraturen. Vi opplever Kunstsiloen som et visjonært og spennende prosjekt som vi tror vil være med å styrke Kvadraturen som opplevelsessentrum. Flere byer kan vise til eksempler på hvor kombinasjonen kunst og arkitektur er sentrale suksessfaktorer i en vellykket by- og sentrumsutvikling.

Fra varekjøp til opplevelser

Handels- og forbruksmønstre er i sterk endring. Forbrukerne etterspør mer enn «bare å handle». Forbrukerne vil ha opplevelser, underholdning, ny læring og inspirerende møteplasser i tillegg til bredt utvalg av butikker som yter personlig service og sømløse brukeropplevelser. I Aftenposten 23.10.17 viser kommentator Anders Slettholm til en rekke trusler for dagens varehandel dersom man ikke lykkes i å omstille seg fra «bare handel». Når de internasjonale gigantene innen netthandel ytterligere strammer grepet, er det fort game-over for både kjøpesenteret, den lokale kjøpmannen og nisjebutikken i sentrum. Slettholm påpeker at vi nå står overfor en utvikling hvor i beste fall kjøpesentrene forsvinner, mens byhandelen blomstrer. I verste fall dør alt.

Eneste farbare vei er å ta på alvor at varehandelens fremtid ligger i opplevelsene. Skal byhandelen blomstre, må Kvadraturen utvikles til et opplevelsessentrum.

Ja takk til mer bruk av sentrum

En attraktiv by må ha en spennvidde i sine hovedattraksjoner. Vi ønsker derfor tiltak og investeringer som gir grunnlag for økt bruk av sentrum velkommen. Kunstiloen mener vi vil bidra positivt i så måte. Prosjektet utvider også muligheten for byen til å tiltrekke seg attraktive nye kjøpesterke markeder, hele året. Tall fra Innovasjon Norge (Turistundersøkelsen: 2016) viser at såkalte «kunstturister» skiller seg klart ut med desidert høyest gjennomsnittlig døgnforbruk: kr 2 695 opp mot kr 1 715 hos ”vanlige” turister. Dette skyldes i stor grad kunstturistenes høye forbruk på opplevelser. Det er interessant å merke seg den sammenheng at Tyskland har 46,9 millioner potensielle kulturturister.

Strategisk langsiktig investering 

Viktigheten av å investere i opplevelsesbaserte aktiviteter i sentrum kan ikke understrekes nok. Etablering og utvikling av den såkalte kulturaksen som virkemiddel for å binde sentrale byområder sammen med Odderøya, er en viktig del av dette (kommunedelplanen for Kvadraturen 2012 - 2020). Både Teateret og Kunstsiloen er del av aksen fra Kilden til Torvet. Byen trenger slike tøffe investeringer og prosjekt, hvor man våger å planlegge og utvikle sentrum i et langsiktig opplevelsesperspektiv.

Kunstsiloen er planlagt med et kunstnerisk innhold og en arkitektur som vil bli et nytt landemerke for Kristiansand. Denne muligheten som Kristiansand og landsdelen nå har, er absolutt ikke hverdagskost. Spørsmål er da om byen og landsdelen vil ta muligheten. Vi mener svaret bør være ja.

Styret i Kvadraturforeningen 

JA til Kunstsilo