Cultiva: SITUASJON FIX

Et verksted og visningsrom for film i analoge og digitale medier i Markensgate 50 - fra 29.november til 31.desember

SITUASJON FIX - et verksted og visningsrom for film i analoge og digitale medier. 

Fra 29.november til 31.desember vil du som publikum kunne observere  videokunstprosjektet "Situasjon FIX" i butikkvinduene i Markensgate 50 (hjørnet Markens/Tordenskjoldsgate). I tillegg blir det utstilling inne i lokalene 19. og 31.desember, samt ytterligere åpningstider som vil bli annonsert etter hvert.

Kunstnerne utforsker montasjen som verktøy i en turbulent tid. Gjennom prosjektet ønsker kunstnerne å peke på byen som et rom for kreativitet og utvikling, der man gjennom filmmediet åpner opp for tilfeldige møter mellom kunst og materiale. 

Åpning av vindusvisning 29. November kl. 17

Første visning av videoinstallasjoner i vinduene. Videoarbeidene vil rullere gjennom prosjektperioden med ulike typer uttrykk.

 

Minikonsert 11.desember kl. 18

Etter mørkets frembrudd inviterer Situasjon FIX til minikonsert med live visuals. Dette vil bli et meditativt avbrekk med flytende ambientmusikk og tilhørende videoprojeksjon inne i lokalet.

Pop-up-galleri 19.desember kl. 19

Vernissage! Vi inviterer publikum til å oppleve nye kunstverk inne i lokalet som har blitt skapt av kunstnerne i prosjektperioden.

Publikumsvisning 20.desember kl. 16

Har du gamle lysbilder og filmer liggende som du har lyst til å ha et gjensyn med på "stort lerret"?

20.desember inviteres du som publikum til selv ta med seg sine lysbilder og filmer som du kan se på i utstillingen. Du vil kunne benytte lysbildefremviser og 8 millimeter-fremviser som er i tilgjengelig i lokalet. 

 

Avslutning og utstilling 31.desember 

På selveste nyttårsaften blir det siste sjanse til å oppleve Situasjon FIX i Markens. Vi holder åpent hus fra kl 11 til kl. 17 så du kan få med en unik kunstopplevelse inn i det nye året!

 

 

 

 

Montasje som verktøy

Montasje finnes i alle medier, men innen film knyttes det spesielt til teknikker som ble utviklet av sovjetiske filmskapere, deriblant Sergej Eisenstein, på 1920- tallet. Intellektuell montasje innebærer at bildene benyttes for å uttrykke abstrakte idéer, et konsept som er kjernen i Eisensteins filmteori. Ideen var at en sammensetning av to bilder skulle føre til at tilskueren kunne tolke seg fram til en mening som ikke var representert i noen av de to opprinnelige bildene.

Kunstnerne utforsker montasjen som verktøy i en turbulent tid. Gjennom dette prosjektet ønsker de å bruke bysentrum som et rom for kreativitet og utvikling, der kunstnerne gjennom levende bilder åpner opp for smittevennlige møter mellom mennesker og kunst. Tanken er å skape bevegelse i byrommet på tross av avstand og isolasjon.

Prosjektet er støttet av kulturstiftelsen Cultiva. 

Om deltakende kunstnere:

Karen Pettersen (f.1982) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og Kunsthøyskolen i Oslo. Pettersen arbeider med teknikker som collage, fotografi og film. Arbeidene hennes kan ses på som en tre-dimensjonal montasje arrangert på en måte som reflekterer verden rundt oss.

Jon S. Lunde (f. 1977) jobber interdisiplinært med blant annet lyd, video og tekst. Utprøvingen innenfor ulike disipliner er et uttrykk for eksperimentet som grunnleggende livsstrategi. Hans arbeider opererer ofte i friksjonen mellom menneskelige erfaringer og automatiserte domener.

 

Trond Nicholas Perry (f. 1977) er utdannet ved NTNU-Kunstakademiet i Trondheim der han tok sin mastergrad i 2007. Perry jobber med installasjon, performance og grafiske arbeider, ofte med lyd som grunnmateriale og ledsagende inspirasjon. Arbeider verdt å nevne er Båtprosjektet KYS, Filmen "En Drøm til havs", utsmykning ved Torridal Nye Barneskole, samt en rekke interaktive skulpturer med lyd i fokus. Perry er innkjøpt av Sørlandets Kunstmuseum, Norsk Maritimt museum og Universitetet i Agder.

Agata Sander (f. 1984) fra Warszawa har siden 2016 vært arkitekt hos NOVO Arkitekter AS i Kristiansand. Som arkitekt har hun arbeidet på store offentlige prosjekter i Polen og i Norge med større leilighetsprosjekter. Sander har samarbeidet med Trond Nicholas Perry på en rekke installasjoner og skulpturer, der hun som arkitekt har sitt hovedfokus på rom, lys og struktur.