Cultiva: YOUR TALE AWAITS YOU DOWN THE ROAD

10 detaljerte dioramaer ("tittekasser") er plassert ut rundt i Julebyen. Publikum kan oppleve høytid sett gjennom ulike perspektiv.

Your tale awaits you down the road

10 detaljerte dioramaer (detaljerte og tredimensjonelle "tittekasser") er plassert på Torvet i Julebyen Kristiansand.

Som publikum inviteres du til å utforsker opplevelsen av høytid på tvers av sosiale strata, sinnstilstander og kultur. Scenene skal oppmuntre til dialog og introspeksjon. Tittekassene er utplassert frem til 15. desember.  

 

Skaperne bak "Your tale awaits you down the road" er Hobbygoblins AS. Dette er et samarbeid mellom håndverkere, designerer og kunstnere basert i Kristiansand. De har verksted på Samsen.

Prosjektet er støttet av Cultiva. 

Hva er et diorama?

Et diorama er en detaljert og tredimensjonal fremstilling av en scene. Ordet kommer av det greske dia, som betyr "gjennom", og horama som betyr "syn". Et diorama er et bilde fremvist på en slik måte at publikum kan få inntrykk av å være en del av motivet. Det er gjerne svært detaljert med tredimensjonale, gjennomsiktige eller lysende elementer og andre «virkelighetstro» visuelle effekter.