Bli med i Kvadraturforeningen

Driver du næring i Kvadraturen bør du bli med i Kvadraturforeningen.

KVADRATURFORENINGEN - for deg som driver næring i Kvadraturen 

Skal sentrum lykkes er vi helt avhengig av et tett samarbeid mellom byens aktører. Sammen er vi sterke. Vi må i fellesskap skape opplevelser og aktiviteter, samt sikre tiltak for at boliger, kontorer og nye virksomheter tilføres Kvadraturen. Er du enig i at dette er viktig, så bør du bli med i Kvadraturforeningen.

Når du er med i Kvadraturforeningen betaler du et årlig markedsføringstilskudd som bidrar til felles markedsføring og posisjonering av Kvadraturen som handels- og opplevelsessentrum. Som bedrift får du også tilgang til en rekke fordeler og muligheter for å markedsføre din virksomhet gjennom ulike aktiviteter/kampanjer og Kvadraturforeningens markedskanaler. 

Men ikke minst; du er i nettverk med nesten 300 andre drivere i sentrum som vil det samme som deg: nemlig at flest mulig skal bruke Kvadraturen mest mulig. Du får tilsendt løpene informasjon om stort og smått som skjer i byen, og du har mulighet til å være med å påvirke og gi innspill til felles satsninger for hvordan vi skal sammen løfte og utvikle Kristiansand sentrum. 

Registrer din virksomhet her

HVA KOSTER DET?  

Det er 4 kategorier for deltakelse i Kvadraturforeningen.

  • Handel, service og velvære (inkl. kafé, apotek, hudpleie mv)
  • Bank/finans/forsikring/megler/regnskap/håndverk/tjenester/kontor mv
  • Restaurant og utesteder 
  • Kultur, opplevelse, overnatting og transport

Kjøpesentrene har kollektivt avtale på vegne av bedriftene i senteret.   

Handel, service og velvære (inkl. kafé, apotek, hudpleie mv)

Årlig omsetning

Årlig beløp

Under 1 mill

2 490,- + mva

1 – 2 mill

4 990,- + mva

2 – 5 mill

9 990,- + mva

5 – 6 mill

14 990,- + mva

6 – 8 mill

19 990,- + mva

8 – 10 mill

29 990,- + mva

10 – 15 mill

39 990,- + mva

15 – 20 mill

49 990,- + mva

Over 20 mill

55 990,- + mva

Bank/finans/forsikring/megler/regnskap/håndverk/tjenester/kontor mv

Type virksomhet

Årlig beløp

Bank/finans

40 000,- + mva

Forsikring/megler/advokat/

bemanning

 

10 000,- + mva

Regnskap/kontor/tjenester/

Legekontor/håndverker

 

5 000,- + mva

Restaurant og utesteder

Årlig omsetning

Årlig beløp

0 – 4 mill

2 490,- + mva

4 – 7 mill

4 990,- + mva

7 – 10 mill

7 990,- + mva

10 – 20 mill

9 990,- + mva

20 – 25 mill

14 990,- + mva

Over 25 mill – eller mer enn 3 restauranter

 

39 990,- + mva

Kultur, opplevelse, overnatting og transport

Type virksomhet

Årlig beløp

Hotell over 100 rom

15 000,- + mva

Hotell under 100 rom

 

10 000,- + mva

Transport (taxi, fergeselskap, buss o.l.) 

 

20 000,- + mva

Liten kultur- eller opplevelsesbedrift (eks lite galleri)

 

5 000,- + mva

Medium kultur- eller opplevelsesbedrift (eks kino, museum, badeland, teater)

 

10 000,- + mva

Stor kultur- eller opplevelsesbedrift (eks kino, musuem, badeland, teater

 

25 000,- + mva

Kontingenten fastsettes årlig av årsmøtet. 

 

 

Hva gjør Kvadraturforeningen?

Hvorfor bør jeg bli med i Kvadraturforeningen?

Alle som driver næring i Kvadraturen bør bli med i Kvadraturforeningen. Her samarbeider bedrifter og organisasjoner innen alle bransjer med en felles interesse for å skape best mulig næringsgrunnlag for å drive i sentrum.