Kraftverk

Kraftverk i Skippergata 24b er Kristiansands møteplass for kunst, kultur og kunnskap.

En bredde av aktører innenfor forskning, undervisning, produksjon og formidling er samlet, og Kraftverk består av delkonsepter som:

  • Møteplass for digital innovasjon og kulturproduksjon

  • Undervisning og fremvisning (UiA)

  • Studenthuset BARE (SiA)

Adresse:

Telefonnummer:

Nettsted:

*/