Med felles hjerte for byen

Kvadraturforeningen - for og av næringslivet i byen

Skal sentrum lykkes er vi helt avhengig av et tett samarbeid mellom byens aktører. Sammen er vi sterke. Vi må i fellesskap skape opplevelser og aktiviteter, samt sikre tiltak for at boliger, kontorer og nye virksomheter tilføres Kvadraturen.

Er du enig i at dette er viktig, så bør du bli med i Kvadraturforeningen.

Ikke minst: bli med i et nettverk med nesten 300 andre drivere i sentrum som vil det samme som deg -> nemlig at flest mulig skal bruke Kvadraturen mest mulig.

Registrer din virksomhet her

Bli medlem

Registrer deg som medlem - se oversikt bransjekategorier m.m.

Registrer din virksomhet

Fyll ut skjemaet for din virksomhet og send inn.

Medlemsfordeler

Se hvilke fordeler du har som medlem.

Kvadraturen gavekort

Bli med i Kvadraturen gavekort - et av Norge største sentrumsgavekort.

Bransjenettverk, samarbeid og kompetanse

Samarbeid er nøkkelen til suksess for bysentrum.

Aktiviteter og marked

Se oversikt over hovedtiltak på marked og aktiviteter i Kvadraturen.

Felles talerør for næringsdrivende i Kvadraturen

Kvadraturforeningen er det viktigste felles talerøret for næringsdrivende i sentrum.

Om oss

Hva og hvem er Kvadraturforeningen? Strategi og mål, styre og ledelse.