Felles talerør

Kvadraturforeningen er offisielt felles talerør for våre medlemmer, og er høringsinstans i reguleringsplaner i sentrum i tillegg til aktuelle regionale og lokale politiske høringer på planer som gjelder utvikling av byen og regionen.

Kvadraturforeningen fonter felles saker og interesser for byutvikling, næringspolitikk og rammebetingelser for næringen opp mot media, offentlige myndigheter og politikere.

Vi har løpende og utstrakt samarbeid med Gårdeierforeningen, Næringsforeningen, Visit Sørlandet, NHO og VIRKE mvh for å løfte viktige saker som påvirker og er viktig for næringslivet i byen.

I perioden 2020 - 2023 har vi blant annet vært tydelig felles talerør og påvirker i viktige saker som:

- koronarestriksjoner (lokalt og nasjonalt) - herunder forhandling av lokal tiltakspakke for næringslivet i byen. Ukentlige/månedlig oppfølging med kommunen i perioden 2020 - 2022. 

- ny kommuneplan (samfunnsdel og arealdel)

- regionplan Agder: planer for senterstruktur, handel, mobilitet 

- retningslinjer for gatebruk i Kvadraturen

- gatebruksplan for Posebyen 

- ny busstrasé gjennom sentrum 

- stengning av Lundsbroa (tiltak avverget) 

- strategisk næringsplan for Kristiansansregionen

- åpning for utvidelse av serveringsområde på Torvet

- utvikling av Lagmannsholmen (pågående) 

-  søndagsåpent for butikkene i juli (pågående) 

- utvidelse av skjenketider (pågående)

- bomstruktur og parkering  

- salg av offentlige parkeringshus i sentrum (avverget inntil videre, sak videreføres i nytt kommunestyre)