Blå Kors Kristiansand

4.7
firma fokusbilde

Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon som driver forebyggende arbeid og hjelper rusavhengige og deres familier. Blå Kors Kristiansand ble etablert i 1909 i Posebyen i Kristiansand. Organisasjonen har fokus på forebyggende tiltak i tillegg til behandling, rehabilitering og ettervern av mennesker og deres familier. Vår visjon: "Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors mulighet for mestring og mening" Ved siden av et forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors diakonale institusjoner/virksomheter i 15 fylker. Blå Kors er i tillegg en paraplyorganisasjon for 25 landsomfattende kristne organisasjoner og trossamfunn. Flere tusen mennesker er knyttet til Blå Kors som medlemmer og frivillige.

Adresse: Gyldenløves gate 60, 4614 Kristiansand, Norway

Åpningstider:
Mandag
08:00
-
16:00
Tirsdag
08:00
-
16:00
Onsdag
08:00
-
16:00
Torsdag
08:00
-
16:00
Fredag
08:00
-
16:00

Telefonnummer: +47 38 02 02 73

Nettsted: www.blakorskrs.no/

*/ Bilde fra Google Api Bilde fra Google Api Bilde fra Google Api Bilde fra Google Api Bilde fra Google Api