Bølgen Bærekraftsenter

Bølgen bærekraftsenter er et regionalt senter for bærekraft og innovasjon tuftet på FNs bærekraftmål. Vår målsetning er å bidra til raskere grønn omstilling, et godt lokalsamfunn og en mer rettferdig verden. På Bølgen kan du etablere og bygge din bedrift eller starte ditt prosjekt sammen med andre innovatører og gründere. Vi tror på samarbeid, kunnskapsdeling og møteplasser der etablerte bedrifter, gründere, akademia og ildsjeler kommer sammen for å finne løsninger på vår tids samfunnsutfordringer. Vi inviterer til samarbeid for å nå målene. Ta kontakt med oss dersom du skal i gang med omstillingsprosesser, klimaprosjekter, om du har en ide eller noe du brenner for!

Adresse:

Telefonnummer:

Nettsted:

*/