Pilotprosjekt i Kvadraturen: Pant og sirkulærøkonomi

OM PROSJEKTET

Hvordan kan klær og konfeksjonsbransjen bidra til bærekraftig omstilling? Gjennom pilotprosjektet "Kvadraturen Klespant" jobber en prosjektgruppe med å se på en bærekraftig forretningsmodell for butikker og aktører utenfor store nasjonale kjedesamarbeid