Nå kan du også kjøpe Kvadraturen gavekort digitalt. 

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er alle steder som kan ta i mot det digitale gavekortet ennå. Derfor er det viktig at du informerer den du gir digitalt gavekort om at det er noen begrensinger på hvor man kan bruke kortet sammenlignet med det fysiske Kvadraturen gavekort. 

Det digitale gavekortet fordrer at mottaker har smarttelefon - ettersom gavekortet skal lastes ned i appen "Mine Gavekort". Her vil man ha full oversikt over utløpsdato og gjenstående saldo. 

Det er dessverre ikke mulig å omgjøre digitalt gavekort til fysisk gavekort. 

KJØP DIGITALT GAVEKORT 

Se oversikt over hvor du kan bruke Kvadraturen gavekort

Liste over brukersteder oppdateres løpende. Steder merket "kun fysisk gavekort" kan dessverre foreløpig ikke ta i mot digitalt gavekort.