Isbanen "Kompis" - skøyteglede midt på Torvet

Isbanen "Kompis" ligger midt på Torvet i Kristiansand sentrum. Isbanen har åpent hele vinteren fra kl. 9 - 22. 

 • Banen prepares to ganger om dagen. Da må man hvile skøytene til banen er ferdig preppa. 
 • Isbanen er belyst - og kan derfor brukes helt til kl. 22 på kvelden. 
 • "Kompis" er en kunstisbane på 1000km2. 
 • I utgangspunktet er "Kompis" åpen ut februar måned. Endelig tidspunkt for nedrigg kommer (avhenger litt av av vær og vind). 

Lån av utstyr og sikkerhet

 • Man oppfordres til å ha med eget utstyr (husk hjelm!).
 • Om man ikke har eget utstyr er det mulig å låne utstyr av BUA. BUA har selvbetjent vogn ved isbanen med utlån av skøyter. NB! Det er begrenset utvalg av skøyter. 
 • Vi gjør oppmerksom på at det i perioder vil være store pågang på lån av utstyr, slik at det ikke kan garanteres at det er skøyter i din størrelse tilgjengelig. 

Skøyte-BUA 

Skøyte-BUA skal i utganspunktet ha åpent hver dag: ukedager til kl. 20 og helgene til kl. 18. Utlån av skøyter og åpningstider er med noe forbehold da det har vært utfordringer med at mye utstyr forsvinner. Så vi oppfordrer til å ha med eget utstyr. 

Låneregler:

 1. Skøytene skal kun brukes på isbanen. 
 2. Ikke gå med skøytene på asfalt eller brostein.
 3. Når du er ferdig, knytt skøytene sammen. 
 4. Heng skøytene pent på plass i Skøyte-BUA. 
 5. Er døra låst, legg skøytene i kassa. 
 6. Skøytene kan ikke tas med hjem *

* Ønsker du å låne skøyter til annet bruk så kan dette
lånes gratis i BUA på Sør-Arena.

Disse står bak isbanen Kompis

Et godt samarbeid mellom Kristiansand kommune og Å Strøm muliggjør isbanen "Kompis". 

Det er Kristiansand kommune ved parkvesenet og ingeniørvesenet som har ansvar for opprigg og daglig vedlikehold av isbanen. 

En stor takk til kommunen for den flotte jobben de gjør med isbanen!