Aktiviteter og marked

På vegne av medlemmene har Kvadraturforeningen ansvar for overordnet markedsføring og posisjonering av Kvadraturen slik at kunden skal oppleve Kvadraturen som et mest mulig attraktivt og komplett sted for shopping, kultur- og matopplevelser. 

Vi gjennomfører en rekke markedstiltak og aktiviteter gjennom året for å fremme byens næringsliv og få flest mulig kunder til å velge å bruke byen. 

Byliv - Kvadraturen kundeklubb

Byliv er Kvadraturens egen kundeklubb. Gjennom Byliv appen og Byliv Nyhetsbrev kan vi kommunisere direkte ut til medlemmer i byens egen kundeklubb.

Handelens Dag i Kvadraturen

Handelens Dag er den største handledagen i Kvadraturen. I over 50 år har handelstanden i byen invitert til handlefest første torsdagen i juli.

Julebyen Kristiansand

Julebyen Kristiansand er en stor og viktig satsning i Kvadraturforeningen. I samarbeid med kommunen og gårdeierne sørger vi for julepyntet by, aktiviteter og opplevelser i november og desember.