Et godt samarbeid i byen er viktig for å øke attraktiviteten og dermed få flest mulig til å velge å bruke byen. Enten om du driver innen handel, servering, opplevelse eller tjenesteyting i byen er du avhengig av omgivelsene dine. 

I Kvadraturforeningen møter du gode kollegaer på tvers av bransjer og gateløp i byen. Verdien av å kunne møte kollegaer for å utveksle erfaringer, diskutere og ikke minst gi innspill til Kvadraturforeningen på hva som er viktig for deg, har stor verdi. 

Kvadraturforeningen eies og drives av medlemmene i foreningen. Her styres aktiviteter og tiltak etter hva som er medlemmenes behov. I tillegg forsøker vi ha de "lange brillene" på for å se hvordan vi kan påvirke utviklingen av byen slik at vi får et levende og attraktivt bysentrum også i årene fremover. 

MEDLEMSMØTER

1 - 2 ganger i halvåret inviteres det til frokostmøter med ulike tema. Det er gjerne tema knyttet til større kampanjer og aktiviteter, som for eksempel i forbindelse med planlegging av Julebyen Kristiansand, sommer- og høstaktivieter m.m. 

KVADRATUREN GET TOGETHER

1 - 2 ganger i året inviterer vi til en mer uformell møtearena: Kvadraturen Get Together. Dette er på kveldstid. Her er det mulighet for å mingle med gode kollegaer i en uformell og hyggelig setting, samtidig som vi har "faglige drypp". Gjerne i form av erfaringsdeling mellom medlemmene på aktuelle tema. 

NYHETSBREV 

Medlemmene får jevnlig utsendt nyhetsbrev med aktuelle saker knyttet til markedsaktiviteter, kampanjer, forhold om påvirker bylivet m.m. 

"DIGITAL FOT I BAKKEN" - hver første tirsdag i måned

Hver første tirsdag i måneden kan medlemmene logge seg på Facebook og gruppen "Drivere i Kvadraturen". Her gis det da en kjapp fot i bakken på hva som skjer kommende periode, samt presenteres omsetningsutvikling m.m. foregående periode. 

DIGITAL MØTEPLASS - DRIVERGRUPPE PÅ FACEBOOK 

I en travel hverdag er det krevende å holde seg oppdatert på alt som skjer. Det kan også være utfordrende å vite hvem og hvordan du skal komme i kontakt med andre drivere i byen (som ikke er naboen din). På Facebook har vi en lukket gruppe for medlemmene i Kvadraturforeningen. I denne gruppen kan vi utveksle informasjon om hva som skjer, stille spørsmål og dele erfaringer på ulike områder som har betydning for vår daglig drift felles i byen. 

Gruppen heter rett og slett "Drivere i Kvadraturen", og du blir gitt tilgang her som medlem. Gruppen er for både ansatte, ledere og eiere.