"Kvadraturen - mer å by på"

Om selskapet, visjon, mål og styre.

Kvadraturforeningen er både en medlemsorganisasjon og et markedsselskap (Kvadraturen i Kristiansand AS) - etablert for å sikre en fremtidsrettet byutvikling til glede for våre medlemmer og våre kunder.

Kvadraturforeningen ble etablert i 1987, og har i dag en medlemsmasse på ca 90 % av byens butikker, kontorer, cafeer og restauranter. Selskapet benytter all inntjening til markedsføring av sentrumsrelaterte opplevelser og handel. 

Kvadraturens unike fortrinn er et stort antall nisje– og kjedebutikker, restaurant- og serveringssteder, opplevelsesbedrifter og kulturaktører i et historisk bysentra. Kvadraturen har unike bykvaliteter med kulturliv, uteliv, festivaler, restauranter, egen bystrand, turområder og spennende arkitektur innenfor et geografisk avgrenset og kompakt område. 

Per i dag representer Kvadraturforeningen og Gårdeierforeningen over 300 medlemmer som har det fellesskap at alle er forretningsdrivende innenfor Kvadraturen (Kristiansand sentrum), fordelt i en rekke forskjellige bransjer.

Målet er at sentrum klarer å fremstå som ett felles handleområde, med mangfold, kulturtilbud, opplevelser og restaurant/serverinssteder som en viktig del av dette. 

KVADRATURFORENINGEN + KVADRATUREN GÅRDEIERFORENING = SANT 

For å lykkes med dette må gårdeiere og drivere i Kvadraturen jobbe sammen. Fra 2018 har Kvadraturforeningen og Kvadraturen Gårdeierforening formalisert et strategisk tett samarbeid hvor man blant annet har gått sammen om felles administrasjon gjennom ansettelse av felles daglig leder. Selskapene har utarbeidet felles visjon og målsetting for fokusering og optimalisering av innsats og retning de kommende årene. 

Kvadraturforeningen og Gårdeierforeningen er samlokalisert med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen i Dronningensgt. 2A. 

VISJON

"Kvadraturen - Norges mest opplevelsesrike sentrum. Mer å by på!" 

FORRETNINGSIDE 

"Kvadraturforeningen og Gårdeierforeningen skal sammen skape gode opplevelser i Kvadraturen som fører til økt kundetilstrømming og omsetning for medlemmene våre".

STYRET 2023/2024

Styret i Kvadraturforeningen velges av årsmøtet. Styret består av følgende medlemmer: 

 • Lars Myrvold, Norli Berge Bokhandel - styreleder
 • Bengt Bårdsen, Upstairs - styremedlem
 • Geirun Riste, Hobbyhimmelen - styremedlem
 • Herman Feyling, Regntøyspesialisten - styremedlem 
 • Anne Hodne, Gullsmed Hodne - styremedlem
 • André Hjort, La Famiglia - styremedlem 
 • Stina Helene Njå, Sandens kjøpesenter - varamedlem
 • Hilde Tønnesen, Mester Grønn - varamedlem 

Valgkomitè

Årsmøtet valgte følgende medlemmer til valgkomiteen for 1 år:

 • Bent Brøvig, Hansen & Co 
 • Asbjørn Dovland, Dolly Dimples 
 • Vibeke Holm Ruud, Aquarama